Reklamační list

Reklamující:

Jméno: ................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................

Telefon: ...............................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................

Dodavatel:  Cannateka s.r.o. e-shop Bongarna.cz

Číslo prodejního dokladu: .....................................

Datum prodeje: ....................................................

Číslo objednávky: ................................................. 

Označení reklamovaného zboží: .........................................................................................................

Výrobní číslo: .........................................................

Sériové číslo:  .........................................................

Popis závady:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obsah balení při předání:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Upozornění: Zboží k reklamaci prosíme  předávejte vždy kompletní včetně příslušenství a čisté aby odpovídalo hygienickým předpisům,  předejdete tak prodloužení doby reklamace.

................................................................

Datum a podpis reklamujícího

na faktuře-daňovém  dokladu  se jedná o datum vystavení

Cannateka s.r.o. IČO: 29450934
tel:604 276 675, www.bongarna.cz
e-shop Bongarna.cz, Bohumínská 157, Ostrava, 71000,
e-mail:  info@bongarna.cz