Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní 

od převzetí zboží

Kupující spotřebitel:

Jméno:.........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

E-mail:.........................................................................................................................................

Prodávající:   Cannateka s.r.o. IČO: 29450934
www.bongarna.cz , tel:604 276 675
e-shop Bongarna.cz

Číslo prodejního dokladu: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Datum prodeje:  ....................................................................................................................................

Označení vráceného zboží

......................................................................................... ......................................................................

Důvod vrácení zboží:

       Zboží je nefunkční        Zboží mi nevyhovuje         Našel/našla jsem levnější               

       Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:                  Jiný důvod:

Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

....................................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

....................................................................

Datum a podpis prodávajícího

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů. 

Cannateka s.r.o.  IČO: 29450934  
www.bongarna.cz , tel:604 276 675,
e-mail:  info@bongarna.cz